795 474 459

Spirobus

Polska Profilaktyka Sp. z o.o. jako pierwsza firma w Polsce rozpoczęła mobilne badanie spirometryczne. Nasz mobilny bus odwiedza miasta, miasteczka a także wsie w całym kraju. Współpracujemy z samorządami lokalnymi, mediami a także z firmami farmaceutycznymi, aptekami, przychodniami i zakładami pracy.

Badanie spiromertyczne mierzy objętość, pojemność płuc oraz przepływ powietrza w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oskrzelowego. Określa poziom rezerwy wentylacyjnej układu oddechowego. Ma za zadanie wykryć takie główne choroby układu oddechowego jak Astmę i POCHP czyli obdurację płucną.

Jest bezbolesne i bezinwazyjne. Trwa dosyć krótko.Pacjent otrzymuje ustnik połączony z aparatem zwanym spirometrem. Wykonuje kilka wdechów i wydechów do ustnika. Po zakończonym badaniu otrzymuje wynik z którym w razie potrzeby udaje się do lekarza specjalisty by kontynuować odpowiednie leczenie.

Badanie to jest adresowane do ludzi w każdym wieku. Głównie zachęcamy osoby palące papierosy, a także zamieszkujące aglomeracje miejskie, pracujące w warunkach zapylenia powietrza. Wcześniej wykonane badanie potrafi postawić wstępną diagnozę, która jest pomocna w dalszym leczeniu.

Spirometria jest również adresowana do osób chorych na Astmę lub POCHP. Wynik pokaże jak wpływa leczenie, które ma poprawić komfort życia pacjenta i ułatwić wentylację oddechową.

Serdecznie zapraszamy do współpracy samorządy, firmy, zakłady pracy, który nie jest obojętne zdrowie i dobro mieszkańców, pracowników.